top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi
ve Ön Bilgilendirme Formu

GİRİŞ:

 

İRFAN AYÇA KAŞIKCI HEDİYESENSİN (Bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) ve bağlı kuruluşları; dokümanlı eğitimler, materyalli eğitimler ve yüz yüze eğitimlerdeki uygulamalarla destekleyici bir şekilde kişilere fayda sağlayacak eğitim programları hazırlamakta ve bu programları bireylere sunmaktadır. Hazırlanan eğitim programlarını tüm Türkiye´ye ulaştırmakta; talepte bulunan ve şartları yerine getiren herkesin bu eğitimlerden faydalanabilmesini sağlamaktadır.

 

Eğitimi satın alarak hediye eden(Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.)  ise Kurum’un sağladığı eğitim programlarından talepte bulunarak kendi veya hediye etmek istediği kişinin ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmayı amaçlamaktadır.

 

Kurum olarak, aramızda akdedilen işbu mesafeli satış(Bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır.) sizinle olan tüm ticari ilişkilerimizde hakim olacağı esasını kabul ediyoruz. Sözleşmeyi dikkatlice okuyup değerlendiriniz. Sözleşmede sorumluluğunuza ilişkin olarak çeşitli istisnalar ve sınırlandırmalar ile bu istisna ve sınırlamalara bağlı olarak tarafınıza getirilen yükümlülükler bulunmaktadır. Sizi ayrıntılı olarak bilgilendirerek gerek sizin, gerekse bizim yükümlülük ve sorumluluklarımızı izah etmeyi amaçlıyoruz.

 

İşbu sözleşme hükümlerinde mutabık iseniz ve başkaca bir muhalefetiniz yok ise siparişinizi teyit ediniz. Sistem üzerinden sözleşmeye verdiğiniz onay hediye olarak satın aldığınız eğitimin siparişini onayladığınız anlamına geldiği gibi, aynı zamanda sizi ödeme yükümlülüğü altına soktuğunu bildiririz. Eğer görüşmek istediğiniz herhangi bir husus olursa, lütfen bize bildiriniz.

 

Tel: 0530 221 0 777

E-Posta: 

 

Madde 1: TARAFLAR

 

a. Eğitim Veren Kurumun unvanı ve adresi

İRFAN AYÇA KAŞIKCI HEDİYESENSİN (Sözleşmede bundan sonra “Kurum” olarak anılacaktır.)

Adres: Acıbadem Mah. Palmiye Sk. Mimoza Sitesi Mimoza Apt. Blok No:14 İç Kapı No:5 Üsküdar/İSTANBUL

İnternet Sitesi (Web Adresi) : www.HediyeSENsin.com.tr

MERSİS NO :4475839585800001

 

b. Müşterinin

Adı Soyadı :

Baba adı :

Doğum yeri, tarihi :

TC Kimlik No: :

İkametgah adresi :

Telefon :

E-Posta Adresi :

Mezuniyet/meslek :

 

c.Hediye Sahibinin

Adı Soyadı :

İkametgah adresi :

Telefon :

Mail Adresi:

 

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinin (Müşteri bakımından “ikametgah adresi”nin) bu Sözleşme nedeni ile yapılacak her türlü tebligata salih adresler olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlaşmada belirtilen adresi değişen taraf, güncel adresini bildirmediği takdirde Sözleşme’de belirtilen adrese yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır.

 

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

2.1  İşbu Sözleşme’nin konusu; “Müşteri” tarafından internet ortamında ya da sair yollarla Kurum’dan talep ettiği programa ilişkin tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

2.2  İşbu Sözleşme Kurum ile müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkilerinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Sözleşme tarihi öncesi yapılan her türlü eğitim de eğer ayrı bir sözleşmenin kapsamında yer almamış ise işbu Sözleşme şartlarına tabi olacaktır. Bir tarafta Kurum, diğer tarafta Müşteri, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, aralarında mevcut veya ileride verilecek siparişlerin aşağıda tanımlandığı şekilde işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacağını beyan ve bu Sözleşme hükümlerinin adı geçen eğitimlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

 

Madde 3: SÖZLEŞMEYE KONU EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ŞARTLARI

 

3.1.  Müşteri  tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları, Kuruma ait ve adresi 1. Maddede belirtilen internet sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır. Müşteri Kurumun eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.

 

3.2. Eğitim programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra işbu Sözleşme’nin 3.3. maddesinde belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartına veya aylık taksit usulü ile ödeneceğinin Müşteri  tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.

 

3.3.   Sözleşme konusu eğitimin/ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

 

3.4. Sözleşme konusu eğitim içeriği Müşteri’nin talepleri doğrultusunda kargo/taşıma yoluyla gönderilebilecek bir materyal (CD, DVD, Flashdisk,Harddisk, Doküman, vb.) ile Hediye Sahibine ulaştırılacak ise, gönderiye ilişkin kargo/taşıma ücreti Müşteri  tarafından peşin olarak ödenecektir ya da Alıcı ödemeli olarak gönderilecektir. Bu taşıma/kargo bedelinin ve materyal bedellerinin eğitim/hizmet ücretine dahil olmadığını Müşteri peşinen kabul eder. Kargo fiyatına ilişkin kampanya yapma hakkı satıcıya aittir. Bu talep doğrultusunda sağlanacak olan hizmete ilişkin teslimat hükümleri işbu sözleşmenin devamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla eğitimin/hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir.

 

3.5. Müşteri tarafından satın alınan hediyeyi kullanacak olan hediye sahibi, satıcı tarafından kendisine hediye ile ilgili tanıtım paketi teslim edilmesi ve iletişime geçilmesinden itibaren 15 gün içerisinde hediyeyi kullanma koşulları ve zamanı ile ilgili satıcıya dönüş yapmak, en geç 3 ay içerisinde hediyesini kullanmak zorundadır. 3 ay içerisinde kullanılmayan hediye ile ilgili olarak iade talep edilemez. Satıcı bu anlamda her türlü sorumluluklarını yerine getirmiş sayılacaktır.

 

Madde 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

 

4.1. Müşteri'nin talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli KDV dahil …………..TL’dir. Bu bedel havale/EFT yoluyla peşin olarak ödenebileceği gibi kredi kartı yoluyla da ödenebilir.

 

Kredi Kartı ile Ödeme yolunun tercih edilmesi halinde Kurum’un internet sitesinde yer alan ödeme bölümünde talep edilen bilgiler tam ve eksiksiz olarak girilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bilgilerdeki eksiklik ve hatalardan Kurum sorumlu değildir. Kredi kartı yapılacak ödeme tek çekimde gerçekleştirilebileceği gibi, Kurum’un insiyatifinde olmak kaydıyla ve kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıdaki takside bölünmek suretiyle de ödeme yapılabilir. Bununla birlikte çalışılan bankanın yapacağı kampanyalar neticesinde taksit sayısı artırılabilir. Ancak bu durum Kurum’un bilgisi ve insiyatifi dışında olup bu konuda Kurum’un bir taahhüt ya da sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödemelerin kredi kartı ile yapılması halinde Müşteri'nin bankası ile yapmış olduğu kredi kartının kullanımı ve temerrüt/gecikme halinde uygulanacak faiz oranı Kurum için bağlayıcı değildir. Müşteri  bu konularda kullandığı kredi kartını sağlayan banka ile muhattaptır ve ilgili bilgileri almak Müşteri'nin sorumluğundadır.

 

Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının  Müşteri'nin kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Müşteri  peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen  Müşteri'ye aittir.

 

4.2. Eft/ Havale Yoluyla Ödeme:  Müşteri'nin bu ödeme yöntemini tercih etmesi halinde Kurum’a ait aşağıda IBAN Bilgileri yazılı Banka hesabına ödeme yapılabilir. Bu durumda dekontun bir örneğinin Kurum’a e-posta ya da Faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı :

Banka ve Şube :

IBAN No :

 

Madde 5: GENEL KOŞULLAR

 

5.1. İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile  Müşteri  tüm şartlarını inceleyip, …………………………………….  eğitim programını hediye olarak tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

5.2. Kurum, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

5.3. İşbu Sözleşme ile Müşteri; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin ödemesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Eğitim Veren’e bildirdiği ve kendisi ve Hediye Sahibi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

 

5.4.  Müşteri taraflarca kararlaştıran ödeme yöntemine uymakla yükümlüdür. Aksi halde Kurum’un Sözleşme’yi feshedip eğitim programına ilişkin olarak yapmış olduğu tüm masrafları talep etme yetkisi vardır.

 

5.5. Eğitim hizmeti, Müşteri’nin talepleri doğrultusunda fiziki ortamda (belge, cd, usb bellek,materyal vs.) gönderimi yapılarak Hediye Sahibi'ne teslimi kararlaştırılmış ise,  Müşteri ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde alıcının belirtmiş olduğu adrese gönderilmek üzere kargo/taşıma firmasına teslim edilecektir. Bu süre zarfında kargo/taşıma firmasına teslim edilmeyen ürün için  Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ancak yukarıdaki maddelerde de belirtildiği üzere Eğitim Veren tarafından istenilen bilgilerde bir eksiklik ya da hata olması halinde tüm sorumluluk  Müşteri'ye aittir.

 

5.6. Teknik veya sair zorunlu nedenlerle ilgili materyallerin tesliminin olanaksız hale gelmesi halinde Kurum durumu ilgili olumsuzluğun ortaya çıktığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içerisinde Müşteriye  bildirecektir. Bu halde Kurum’un bir sorumluluğu olmayacaktır. Gönderi ile ilgili Müşteriden bir ücret alınmış ise bu ücret iade edilecektir.

 

5.7. Sözleşme konusu materyalleri gönderilen kişinin kabul etmemesi halinde Kurum yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır, yaşanabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

 

5.8. Eğitim hizmeti ya da eğitim matreyallerinin teslimi ile ilgili olarak  Müşteri'nin kredi kartının kullanıma kapanması veya Kurum’un kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın Kurum’a ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, Eğitim Veren’in sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu durumda Müşteri/Hediye Sahibi kendisine teslim edilmiş olan tüm belge, teknik materyal vs. ürünleri kendisine yapılacak bildirimden itibaren 7 (yedi) gün içinde gönderim giderleri Müşteri'ye  ait olacak şekilde Kurum’a göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ilgili bedellerin tahsili için Kurum tarafından yasal yollara başvurulabilecektir.

 

5.9. Müşteri kişiye Kurum tarafından internet sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden  Müşteri sorumludur ve üçüncü kişilerle paylaşmaması gerekir. Aksi halde Kurum’un uğradığı zararı  Müşteriden talep etme hakkı vardır.  Müşteri kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Kurum’a ait internet sitesine giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda sözleşme yükümlülüğü kurum tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu Sözleşme’nin 9. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

 

5.10.  Müşteri, Kurum internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu, eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları kabul edip bu anlaşmayı onayladığını Beyan ve Kabul eder.

 

5.12. Müşteri. kendisine sağlanan eğitimin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai haklarının Kurum’a ait olduğunu peşinen Kabul eder. Müşteri  bu materyalleri, eğitimleri ve içerikleri gizli tutacağını, hiçbir şekilde eğitimi kamera kaydına veya fotoğrafla kayıt altına almayacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal tarihindeki bedelinin 20 (yirmi) katı cezai şart demeyi kabul ve taahhüt eder.

 

5.13. Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 

Madde 6: CAYMA HAKKI

 

27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 9 uyarınca, Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

Ancak hediye satın alınması ile birlikte hediye sahibine gönderilecek olan kutu/paket tamamen o kişiye özel materyaller ve içerikle hazırlanarak olup ayrıca kargo ücreti de peşin ödeneceğinden söz konusu kutu bedeli iade edilemez.

Buna karşın hediye sahibinin satın alınan hediyeyi değiştirme talebi üzerine hediye çeki talep etme hakkı da mevcuttur.

 

Madde 7: MÜCBİR SEBEP

 

Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme ahkamını tamamen veya kısmen yerine getiremediği taktirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.

 

Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat, dahili kargaşalık, düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin gerçekleşmesi.

 

Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara dair haklar saklı kalmak kaydıyla) Sözleşme’yi hemen feshedebilir.

 

Madde 8: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

İş bu sözleşmenin süresi Müşteri tarafından sözleşmenin imzalandığı/dijital ortamda kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve Müşteri’nin  seçmiş olduğu Eğitim Pogramının tamamlanması ile kendiliğinden sona erer.  Müşteri’nin sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde  Müşteri ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer. Hediye sahibinin kullanma süresi dolduğunda da sözleşme kendiliğinden sona erer.

 

Madde 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE AÇIK RIZA BEYANI

 

9.1. Kurum gerekli gördüğünde Müşteri’nin  kişisel bilgilerini yapılan işlemlerle veya ortaklık ilişkisi içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. Kuruma ait internet sitesinde veya sair suretlerle işbu sözleşmenin akdedilmesi esnasında Müşteri'den  talep edilen veya  Müşteri tarafından Kurum’a sağlanan bilgiler ve  Müşteri tarafından yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, Kurum ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından Kurum’a ait internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, Müşteri’nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için de kullanılabilir.

 

9.2. 5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, Kurum gerektiğinde  Müşteri'nin IP adresini,  Müşteri'yi genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kuruma ait internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. Kurum bu link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

9.3. Kurum işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere,  Müşteriye ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

2) Kurum’un üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

3) Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, Müşteri  ile ilgili bilgi talep edilmesi,

4) Müşteri'nin  haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

 

9.4. Kurumun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Kurumun herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

 

9.5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Kurum, mevzuattan ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin ve  Müşteri'nin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen Müşteri'nin  kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Kurum’un web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Kişisel veriler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firma ve/veya şahıslar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

Kurum, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri  kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Kurum’dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkının olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME:

 

Müşterinin ve Hediye Sahibinin kişisel verilerinin işlenmesi, depolanması ve sair işlemlere konu edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 çerçevesinde başvurabileceği hukuki yollar ise şöyledir:

 

“(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Müşteri; işbu Sözleşme’yi akdetmekle, kendisine Kurum ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-posta ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, reklamlar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

MÜŞTERİ'NİN AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Kurum tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

 

Yukarıda belirtilen sebeplerle Kurum tarafından bahsi geçen kapsamda , kendisine ait kişisel verilerin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak, kişisel verilerimin ve bunlara ilişkin belgelerin Kurum veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, işbu Sözleşme’nin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada ve her işlemde kullanılmasına, hizmetlerin sunulması kapsamında hizmet aldığı üçüncü kişiler, satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı kurumlar, ilgili Kurum acentaları, Kurum’un vekalet ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili adli ve idari merciler ile paylaşılmasına özgür iradem ile muvafakat ederim.

Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

 

Madde 10: KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının miktarı Kurum’un defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan Kurum’a ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kat'i delil teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.

 

Madde 11: FERAGAT

 

Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

 

Madde 12: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı göstereceklerdir. Ancak görüşmelerin sonuç vermemesi halinde taraflar, Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Tüketici Hakem Heyeti, İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

 

Madde 13: ÖDEME PLANI

 

SEÇİLEN EĞİTİM PROGRAMI   

SÜRESİ       

DÖNEM

ÖDEME YÖNTEMİ 

PEŞİN ÖDEME/TAKSİT SAYISI 

ÖDEME TARİHLERİ

           

                       

                       

                                              

                       

9 (dokuz) sayfa ve 13 (onüç) maddeden oluşan iş bu mesafeli satış bu sözleşmesi …./…./…… tarihinde Müşteri tarafından internet ortamında okunarak kabul edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir.

 

 

 

                       İŞ SAHİBİ                                                                                        MÜŞTERİ

                    HediyeSENsin

bottom of page